verksamhetspolicy


Verksamhetspolicy Kvibergs Måleri & Entreprenad AB

Denna verksamhetspolicy är en sammanslagen policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Partille 2019-05-14

Kvibergs Måleri & Entreprenad skall vara det naturliga valet av leverantör för måleritjänster för allmännyttan, företag och privatpersoner.

Vi skall uppfylla kunders och andra intressenters högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. Vårt mål är att ge kunden bästa möjliga kvalitet i förhållande till pris.

Vi skall skydda miljön och att förebygga förorening och vi strävar efter att i alla aspekter minimera vår miljöpåverkan.

Vi skall tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att eliminera faror och förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa. Vi skall bedriva samråd och medverkan med arbetstagarna för att minska arbetsmiljörisker.

Vi vill skapa en trivsam arbetsmiljö där alla känner glädje och stolthet över sitt arbete.

Vi skall uppfylla tillämpliga och bindande krav.

Vi skall ständigt förbättra verksamhetssystemet.

Jonas Groeger Berndt, vd

alla utförda arbeten omfattas av 5 års garanti